رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به ممنوعیت تبلیغات ماهواره ای کالاهای سلامت دارای مجوز از این سازمان به مردم هشدار داد تا فریب عبارت تبلیغی «دارای مجوز بهداشتی بین‌المللی» محصولات ماهواره ای را نخورند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل ازسازمان غذا ودارو، مصطفی اسماعیلی درباره فراوردهای بهداشتی، آرایشی و دارو در ماهواره گفت: بدون تردید سلامت فرآورده های آرایشی، بهداشتی، دارو و مکمل و هرآنچه که در شبکه های ماهواره‌ ای تبلیغ می شود، جای تردید دارد. وی تاکید کرد: اغلب ادعاهای مطرح شده در شبکه های ماهواره ای در مورد کالاهای مربوط به سلامت، خلاف واقع است اما متاسفانه بسیاری از مردم جذب این شایعات و ادعاهای دروغین و دچارعوارض ناشی از مصرف این محصولات می شوند. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو یادآورشد: تبلیغات ماهواره‌ای کالاهای سلامت دارای مجوزسازمان غذا و دارو، ممنوع است اما گاهی دیده می شود که مردم فریب عنوان «دارای مجوز بهداشتی بین‌المللی» محصولات ماهواره ای را می خورند و کالا را خریداری و مصرف می‌کنند. وی گفت: فرآورده های بین‌المللی مورد تائید این سازمان، تنها در داخل کشور وازطریق شبکه‌های توزیع رسمی، ‌عرضه می‌شوند بنابراین این فرآورده ها نیازی به تبلیغ درشبکه های ماهواره ای یا مجازی نداشته و علاوه برآن اجازه این کار را ندارند. اسماعیلی ازمردم خواست به این تبلیغات اعتماد نکنند و گفت: سازمان غذا و دارو بر تمام فعالیت های حوزه های تولید، واردات، صادرات و پایش سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی به منظور انطباق با ضوابط و دستورالعمل ها، نظارت می کند.