با وجود افزایش بودجه 100 درصدی به بیابانزدایی ،هنوز منابع این اعتبارات تامین نشده است و سازمان جنگل ها از برنامه های تعیین شده در برنامه ششم توسعه فاصله 50 درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، رئیس جمهور در جلسه دفاع از وزرا مساله بیابانزایی را به عنوان یکی از اولویت های محیط زیستی کشورعنوان کرد . این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بودجه بیابانزدایی نسبت به برنامه پنجم توسعه بیش از 100 درصد افزایش یافته است. با این وجود مسوولان سازمان جنگل ها بر این باورند که، این اعتبارات هنوز به صندوق این سازمان واریز نشده است و در حال حاضر با آنچه که قرار است محقق شود، فاصله 50 درصدی دارند .

پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل در این باره به خبرنگار موج گفت:در کشور 3.14 میلیون هکتار جنگل قرار دارد و 5.84 میلیون هکتار از مساحت کشور ما را نیز مرتع به خود اختصاص داده است. اما با این وجود 5.32 میلیون هکتار بیابان نیز وجود دارد که متاسفانه آمار آن رو به افزایش است و ما در حالی در این مسیر در میان کشورهای دنیا پیشتاز هستیم و سرانه 4 هزار و 300 متر مکعب را به خود اختصاص داده ایم که، میانگین سرانه بیابان در جهان دو هزار متر مکعب است.

عدم تخصیص بودجه، سد راه بیابان زدایی

گرشاسبی در ادامه افزود : یکی از اولویت های کشور جلوگیری از روند سرعتی بیابانزایی است و به همین دلیل در سال 96 بیش از 980 میلیارد تومان به بیابانزدایی اختصاص داده شده است و طبق برنامه ششم باید، هر سال 240 هزار هکتار بیابانزدایی انجام شود. این در حالی است که این میزان در حال حاضر از مرز 120 هزار هکتار بالاتر نرفته است و به دلیل عدم تخصیص بودجه و تزریق آن به سازمان، دچار مشکل هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیابانزایی می تواند ارتباط مستقیم با توسعه پایدار داشته باشد ادامه داد : اشتغال می تواند به طور مستقیم با بیابانزایی و بیابانزدایی رابطه داشته باشد. هر هکتار بیابانزدایی می تواند 5 شغل در کشور ایجاد کند و این میزان در طی دوره برنامه ششم می تواند بسیار قابل توجه باشد.

این مقام مسوول معتقد است:بیابانزدایی نه تنها به تثبیت خاک و جلوگیری از مهاجرت کمک می کند و از بسیاری از مشکلات زیست محیطی جلوگیری می کند بلکه می تواند به تولید شغل و توسعه پایدار نیز کمک کرده و از میزان بیکاری و مهاجرت بکاهد.  

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج