شهردار منطقه ١٣ از کمبود فضای سبز در این منطقه خبر داد و گفت:انتقال پادگان نیروی هوایی می تواند بخش قابل توجهی از مردم منطقه را در خصوص کمبودهای فضای سبز برطرف کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، نرگس معدنی پور در سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر  با بیان اینکه عمده مشکلات منطقه ۱۳ در خصوص کمبود فضای سبز است، گفت: در این زمینه در سال های  اخیر اقداماتی انجام شده و ادامه دارد که امیدواریم در این بخش نیز به برنامه های مورد نظر دست پیدا کنیم.

انتقال پادگان نیروی هوایی

وی با بیان اینکه انتقال پادگان نیروی هوایی می تواند بخش قابل توجهی از مردم منطقه را در خصوص کمبودهای فضای سبز برطرف کند، گفت: برای انتقال این مجموعه در سالهای اخیر رایزنی هایی انجام شداه و این رایزنی ها همچنان ادامه دارد که البته این موضوع فرامنطقه ای محسوب می شود.

انتقال پادگان نیروبی هوایی با اما و اگرهایی رو به رو شد

به گفته شهردار منطقه ۱۳، با فعال شدن باند فرودگاه در پادگان نیروی هوایی، انتقال این پادگان با اما و اگرهایی روبرو شده که امیدواریم در آینده ای نزدیک با توجه به بافت متراکم این منطقه، پادگان نیروی هوایی منتقل شود.

افتتاح پایانه شرق در آینده نزدیک

وی همچنین از افتتاح پایانه شرق در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: با افتتاح این مجموعه بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج