وزیر بهداشت اعلام کرد: تکلیف ادامه مسوولیتم در وزارت بهداشت تا دوسه هفته آینده مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ادامه مسوولیت در وزارت بهداشت دولت دوازدهم گفت: این موضوع تا دو سه هفته دیگر مشخص می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج