نتایج اولیه آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور در سایت سازمان سنجش اعلام شد و دارندگان حداقل نمره باید مدارک اعلام شده را ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، فهرست نام شرکت کنندگان آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور که در آزمون کتبی حداقل نمره را بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کسب کرده اند، بر اساس حروف الفبا در سایت سنجش قابل دسترسی است.
اعلام نام، دلیل بر قبولی و استخدام فرد نیست و پذیرفته شدن نهایی پس از راستی آزمایی مدارک و مستندات، منطبق با شرایط استخدام اعلام شده در آگهی استخدام و همچنین طی مراحل مصاحبه تخصصی و تایید گزینش صورت می گیرد.
پذیرفته شدگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری بیست و پنجم مردادماه (چهارشنبه) مدارک اعلام شده را با پست پیشتاز به نشانی تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل شرقی، پلاک 2، کد پستی 1435763871 دیوان محاسبات کشور، اداره کارگزینی ارسال کنند.
مدارک اعلام شده شامل تصویر مدرک تحصیلی (2 سری)، تصویر 2طرف کارت پایان خدمت یا معافیت (2 سری)، تصویر همه صفحات شناسنامه (2 سری)، تصویر 2طرف کارت ملی (2 سری)، چهار قطعه عکس 4*3، تصویر مدارک دال بر ایثارگری (مختص ایثارگران) و تصویر مدارک دال بر بومی بودن (منطبق با موارد عنوان شده در آگهی استخدام) است.
این افراد باید فرم اطلاعات فردی را که در اطلاعیه پیوست شده است, پرینت گرفته و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک ارسال کنند.
به مدارکی که در موعد مقرر ارسال نشود یا ناقص باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و به منزله انصراف شرکت کننده تلقی می شود.
صحت و سقم مدارک ارسال شده (مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت، مستندات ایثارگری و مستندات بومی بودن) از مراجع ذیصلاح استعلام می شود و در صورت تایید نشدن، ادامه مراحل استخدامی فرد متوقف و نفر دخیره، جایگزین می شود.
در هر یک از مراحل استخدام در صورتی که محرز شود پذیرفته شده، مستخدم یکی از دستگاه های اجرایی باشد (مطابق بند 8 و 9 شرایط عمومی استخدام مندرج در آگهی استخدام) ادامه مراحل استخدام فرد متوقف و نفر ذخیره، جایگزین می شود.
شرکت کنندگان می توانند اعتراض خود را به صورت مکتوب حداکثر تا پایان مردادماه به نشانی بالا ارسال کنند.
 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج