مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی نحوه بازنشستگی پرستاران با توجه به موضوع مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهندس سید محمد علی جنانی گفت: هیئت وزیران در سال ٦٨ در مصوبه ای، مشاغل پرستاری، بهیاری و کمک بهیاری را جزو مشاغل سخت و زیان آور اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در این مصوبه با دو گروه شغلی روبرو هستیم، افزود: پرستاران، بهیاران و کمک بهیارانی که شاغل دستگاههای اجرایی نظیر وزارتخانه ها وسازمان هستند و در قالب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، شاغلان مشاغل سخت و زیان آور، معلولین عادی و ناشی از کار  مصوب مجلس، مشاغل خود را احصاء و تقاضای سخت وزیان آوری شغل خود را اعلام کنند.

مهندس جنانی  ادامه داد: پرستاران این بخش بیمه شده تامین اجتماعی هستند اما تحت پوشش قانون کار نیستند و لذا تقاضای بازنشستگی آنها باید به موافقت بالاترین مقام آن دستگاه برسد و به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران دستگاههای اجرایی در موقع بازنشستگی ٥ سال سنوات ارفاقی می گیرند و همچنین باید حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت در شغل پرستاری را داشته باشند و حداقل دو سوم دوره کاری خود را در مشاغل سخت وزیان آور طی کرده باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با اشاره به ماهیت شغل پرستاری به درجه یک، دو و سه افزود: به ترتیب به هر سال یک ماه، دو ماه، ٣ ماه تا حداکثر ٥ سال ارفاق تعلق می گیرد.

مهندس جنانی به گروه دوم پرستاران اشاره کرد و گفت: پرستارانی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند، می توانند تقاضای سخت وزیان آور بودن شغل خود را به ادارات کل کار تقدیم کنند و به ازای یک سال ٦ ماه تا حداکثر ١٠ سال ارفاق و بدون شرط سنی بازنشسته شوند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج