رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: گروه سنی شش سال و گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال مورد توجه قرار گرفته اند اما تمرکز سازمان سواد آموزی روی گروه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی باقرزاده به مفهوم سواد اشاره و اظهار کرد: هر توانایی، قابلیت و دانشی که به انسان کمک کند تا زندگی بهتری را تجربه کند را از جنس سواد می‌دانیم. اگر این مهارت در حوزه فناوری باشد، سواد دیجیتالی خطاب می‌شود. اگر در حوزه بهداشت باشد سواد بهداشتی نامیده می‌شود.

وی افزود: مهارت‌های پایه سواد شامل نوشتن، خواندن و حساب کردن است که به عنوان دریچه‌ای برای رسیدن به ابعاد مختلف سواد شناخته می‌شود. شاید افرادی باشند که بدون خواندن و نوشتن مهارت استفاده از فناوری را دارند اما استثنا هستند و بیشتر مردم تا زمانی که مهارت‌های پایه سواد را به دست نیاورده باشند با محدودیت در دسترسی به دیگر ابعاد سواد مواجه هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره گروه‌های سنی استاندارد در سوادآموزی گفت: این گروه‌ها شامل ۶ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۵ تا ۶۵ سال و بالای ۶۵ سال است که بر اساس اسناد جهانی طبقه‌بندی می‌شوند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان اینکه در ایران دو گروه سنی خاص داریم،اظهارکرد: گروه سنی شش سال که تمام جمعیت را شامل می شود و گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که در برنامه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر ناگزیر هستیم هر دو شاخص را در آمارها مورد توجه قرار دهیم اما تمرکز سازمان سواد آموزی روی گروه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال است.

وی با اشاره به کندی رشد سواد در دنیا گفت: خوشبختانه رشد سواد در ایران با وجود کندی در جهان، بسیار خوب است. میانگین سواد در سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ بر اساس سندی که منتشر کرده است، فقط یک درصد است در حالی که در پنج سال گذشته در گروه سنی بالای ۶ سال ۲.۸ درصد رشد داریم.

به گزارش سایت رادیو گفت و گو ،باقرزاده در پایان اظهارکرد: مهمتر از سواد دار شدن افراد که به شکل طبیعی به مدرسه رفته‌اند، کاهش قدرمطلق تعداد بیسوادان است. در گروه سنی دوم که مولد و شاغل هستند نیز شرایط بسیار خوبی داریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج