معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79 در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج محمد رستگاری افزود: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11امروز با 10عدد کاهش نسبت به روز گذشته بر روی عدد 79 قرار گرفته و سالم است.

وی با اشاره به کاهش غلظت آلاینده منوکسید کربن از 25 به 23 در 24 ساعت گذشته اظهار کرد: میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز در این مدت از 76 به 49 کاهش پیدا کرده است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های شادآباد( منطقه ۱۸) و میدان فتح(منطقه ۹) با شاخص 112 و شهرداری منطقه11 با شاخص 108 بیشترین میزان آلودگی شهر تهران در 24 ساعت گذشته را داشتند.

رستگاری افزود: ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹، اقدسیه(منطقه یک) و شهرداری منطقه 10 به ترتیب با شاخص های ۳۵، 42 و 49 کمترین میزان آلودگی را در 24 ساعت گذشته داشتند.

کیفیت هوای تهران در ساعت 11صبح روز گذشته (پنجشنبه) نیز با شاخص عددی 89 در شرایط سالم قرار داشت.

به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران؛ تهران از ابتدای امسال 9 روز هوای پاک، 93 روز هوای سالم و 14 روز هوای ناسالم برای افراد حساس داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج