رئیس ستاد اجرائیات فرمان حضرت امام (ره) گفت: وضعیت فقر و فقر در کشور یک وضعیت بسیار نامناسبی است به گونه ای که 12 میلیون تن، زیر فقر مطلق و 25 تا 30 میلیون تن ، زیر فقر نسبی بسر می برند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مخبردزفولی روز پنجشنبه در جشنواره ملی برکت جهادگران که با حضور گروه های جهادی همکار بنیاد برکت در نمایشگاه دائمی این بنیاد برگزار شد، افزود:شیب شتابی که فقر و فقرزدایی در کشور گرفته است ، بسیار تند است چرا که ظرف هفت ، هشت سال گذشته این شیب به سرعت پیش رفته است.
وی ادامه داد: ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد. چهارمین ذخائر نفتی دنیا را داریم یعنی 9 / 3 درصد ذخائر نفتی در اختیار ماست؛ در دنیا در قبال هر بشکه نفت که استخراج می شود ، هشت بشکه نفت معامله می شود اگر 100 میلیارد دلار نفت بفروشیم یعنی 800 میلیارد دلار می توانیم بازار داشته باشیم حالا در قبال هر بشکه نفت همان یک بشکه را برداشت می کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج