مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: با توجه به دایمی شدن قانون و رسمیت پیدا کردن مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تمام فعالیت های مراکز آموزشی غیردولتی سایر دستگاه‌ها نیز باید در چارچوب قانون صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن مسعودی در نشست مجمع عمومی شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی که با هدف انتخاب اعضای مراکز شورای موسسان کشوری برگزار شد، اظهار داشت: در قانون مشخص شده است که نماینده مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی موسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی می تواند در شورای سیاست گذاری نظارت و برنامه ریزی شرکت کند. در مرحله اول نماینده مراکز غیر دولتی در استان، توسط موسسان مراکز غیر دولتی انتخاب شده است و هم اینک انتخابات موسسان مراکز کشوری صورت می گیرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه مجمع عمومی شورای هماهنگی موسسان افزود: نمایندگان منتخب این شورا باید افرادی باشند که علاوه بر آشنایی و تسلط کافی به قوانین و مقررات ، فرصت کافی برای پیگیری مصوبات و برنامه های مطرح شده در شورای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت مرکزی را داشته باشند.

مسعودی افزود: منتخبان موسسان باید به همراه سایر موسسان منتخب ، برای افزایش کیفیت مراکز غیر دولتی اقدام کنند و با تشکیل کارگروه‌های مختلف و تخصصی بعد نظارتی را تقویت کنند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات این شورا باید برنامه محور باشد، افزود: موسسان منتخب در زمان 4 ساله نمایندگی خود، با پیشنهاد برنامه های مختلف باید به اعتلای فعالیت مراکز کمک کنند، البته تقویت بنیه علمی مراکز و استفاده از نیروهای زبده و متخصص و آموزش دیده نیز نقش موثری در افزایش اقبال عمومی به این مراکز و رشد و توسعه آنان دارد.

مسعودی ادامه داد: مطابق قانون و به منظور افزایش بنیه علمی و تخصصی با کسب مهارت های فنی و حرفه ای دانش آموزان، مراکز آموزشی تاسیس می شود. لذا مدارس برای ارائه برنامه های فوق برنامه خود باید سعی کنند از ظرفیت مراکز آموزشی مجاز استفاده کنند تا بدینوسیله از فعالیت مراکز غیر مجاز جلوگیری شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج