مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از ابلاغ بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده سال 96 به مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج،  عباداله فتح اللهی با اشاره به مفاد مصوبات نخستین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به ریاست شهردار تهران (ابلاغی مورخ 28 اردیبهشت سال 95 ) گفت: بستة تشویقی نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران در سیزدهمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تکمیل و مورد تأیید قرار گرفت و جهت اجرا به مناطق ابلاغ شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر این که حسن اجرای مصوبات بسته تشویقی ابلاغی سال 96 برعهده شهرداران مناطق خواهد بود، تصریح کرد: اولویت ما در اجرای بسته تشویقی در سال جاری به صفر رساندن هزینه های نظام مهندسی برای متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده بود که خوشبختانه با توافقات صورت گرفته با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در بسته تشویقی نوسازی ابلاغ شده نحوه اعطای کمک هزینه خدمات مهندسی به متقاضیان نوسازی نیز تدوین و مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبات بسته تشویقی ابلاغی سال 96، تمامی متقاضیان نوسازی تجمیعی با مساحت بیش از 100 متر مربع و انفرادی با مساحت بین 100 تا 300 متر مربع در بافت های فرسوده از کمک هزینه نظارت بهره مند خواهند شد.

به گفته فتح الهی، متقاضیان نوسازی درصورت تجمیع بیش از سه پلاک و دستیابی به مساحت مناسب بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، علاوه بر هزینه های نظارت، کمک هزینه مکانیک خاک، فاز 2 و شناسنامه فنی و ملکی نیز برخوردار می شوند.

وی افزود: متقاضیان تخریب و نوسازی پلاک هایی با مساحت بالاتر از 100 متر مربع در 35 محله از 149 محله دارای بافت فرسوده(واقع در جنوب محور انقلاب) با درصد نوسازی کمتر از 30 درصد، در صورتی که اقدام به تجمیع نمایند می توانند علاوه بر استفاده از کمک هزینه نظارت، از کمک هزینه مکانیک خاک، فاز 2 و شناسنامه فنی و ملکی نیز برخوردار شوند.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران عنوان کرد: به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی محلات ویژه و اولویت دار واقع در بافت های تاریخی منطقه 12 شهر تهران، علاوه بر شمول مشوق های موضوع مصوبات بسته تشویقی ابلاغ شده، تعیین و تخصیص سایر مشوق های تکمیلی، بر عهده کمیته تأمین خدمات و زیر ساخت ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره خاطرنشان کرد: بستة تشویقی کالبدی ویژه محلات تختی، قیام و کوثر نیز پس از اخذ مصوبه کمیته ارتقاء کیفیت محیطی منطقة 12، در سیزدهمین جلسة کمیتة خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران مراحل نهایی تأیید خود را می گذراند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج