رئیس سنی منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر تاخیر احتمالی آغاز فعالیت رسمی شورای پنجم گفت: براساس نتیجه رای گیری اعضا در جلسه امروز منتخبین شورا، انتخاب و معرفی گزینه های تصدی پست شهرداری تهران به منظور بررسی بیشتر به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری موج مرتضی الویری روز چهارشنبه با اشاره به ضرورت های حقوقی که می بایست از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به آغاز فعالیت شورا انجام شود افزود: این زمان فرصت مناسبی را برای بررسی بیشتر نامزدها و گزینه های مورد نظر برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران ایجاد می کند.
الویری با اشاره به اینکه جلسه منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران امروز در ساختمان شورا برگزار شد تصریح کرد: در این جلسه روند انتخاب گزینه های مورد نظر برای تصدی پست شهرداری تهران مورد بحث و بررسی قرارگرفت و پیشنهادات اعضا به رای گذاشته شد.
به گفته الویری، در این جلسه 18 نفر از اعضای منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران حضور داشتند.
پیش از این، زهرا نژادبهرام منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفته بود که 5 گزینه نهایی تصدی مسئولیت شهرداری تهران از میان افراد موردنظر و پیشنهادی اعضای منتخب شورا، در جلسه روز چهارشنبه(14 تیرماه) شورای شهر پنجم مشخص و اعلام خواهند شد.
وی اظهار کرد: پس از معرفی افراد، رای گیری گزینه های معرفی شده با حضور اعضای منتخب شورا برگزار و در نهایت حداکثر پنج نفر با کسب اکثریت آرای اعضای منتخب به عنوان گزینه های نهایی تصدی مسئولیت شهرداری تهران انتخاب خواهند شد.
 شورای اسلامی شهر تهران تا دوره چهارم 31 عضو داشت که با تصویب مجلس شورای اسلامی اعضای این شورا برای دوره پنجم به 21 نفر کاهش یافت.
 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج