رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: اجازه نمی دهیم پسماندهای عفونی از بیمارستان خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، خسرو صادق نیت با عنوان این مطلب که استانداردهای بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است، افزود: اجازه داه نمی شود، تا زمان رفع عامل عفونت، پسماندهای عفونی از بیمارستان خارج شوند.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد بیمارستان ها به دستگاه های بی خطر سازی زباله های بیمارستانی مجهز هستند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، پسماندهای بیمارستانی را شامل سه قسمت دانست و گفت: ۷۵ درصد پسماندها مشابه پسماندهای خانگی هستند.

وی با اعلام اینکه در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پسماندهای بیمارستانی را پسماندهای عفونی تشکیل می دهند، افزود: بین یک تا دو درصد از پسماندها نیز مانند داروهای شیمی درمانی ، پسماندهای شیمیایی هستند.

صادق نیت یادآور شد: به طورکلی پسماندهای عفونی و شیمیایی، پسماندهایی هستند که خطر زیست محیطی ایجاد می کنند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مقدار تولید پسماند به صورت روزانه را بسته به تعداد تخت و نوع بیمارستان و گردش کاری بیمارستان دانست و افزود: در تهران که ۲۰۰ بیمارستان وجود دارد، برآورد می شود، ۱۰۰ تن پسماند تولید شود و حدود ۲۰ تا ۳۰ تن از این پسماندها نیازمند مدیریت ویژه است.

صادق نیت با بیان این که تفکیک زباله ها از جمله اقداماتی است که بیمارستان ها انجام می دهند، گفت: زباله های شبه خانگی و معمولی باید از زباله های عفونی و خطرزا جدا شوند که این اقدام در قالب تفکیک زباله های بیمارستانی با کیفیت قابل قبولی در ۹۰ درصد بیمارستان ها انجام می شود و پسماندهای تیز و برنده نیز در محفظه های جداگانه جمع آوری می شوند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد: اقدامی که طی سال های اخیر در تمام بیمارستان ها صورت می گیرد، بی خطرسازی زباله های عفونی در داخل بیمارستان ها است؛ یعنی اجازه داه نمی شود، تا زمان رفع عامل عفونت، پسماندهای عفونی از بیمارستان خارج شوند.

وی ادامه داد: دستگاه های ویژه ای در اکثر بیمارستان ها نصب و راه اندازی شده اند که کار بی خطرسازی زباله های عفونی را برعهده دارند. بعداز این اقدام، زباله ها از بیمارستان خارج و دفن می شوند.

صادق نیت در ادامه به بازدید ماه گذشته نماینده WHO از سیستم بی خطرسازی بیمار ستان ها اشاره کرد و گفت: سیستم دفع و بی خطرسازی پسماند در کشور ما توسط سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: این درجه از بی خطرسازی که برای پسماندهای عفونی انجام می شود، کاری است که برای تجهیزات جراحی در اتاق های عمل توسط اتوکلاو انجام می شود. یعنی استانداردهای ما مشاب ضدعفونی کننده تجهیزات اتاق عمل است و استانداردهای ما در کشور درجه اطمینان بالایی دارد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه باید تمام بیمارستان ها را به استفاده درست از دستگاه و اقدامات بی خطرسازی پسماند سوق داد، افزود: مدیریت دفع پسماند بیمارستانی برعهده تولیدکننده پسماندهای ویژه است. یعنی بیمارستان ها تحت نظارت وزارت بهداشت، خود مسئول دفع پسماندهای ویژه هستند و زمانی که پسماند عفونی از حالت عفونی خارج شده و به زباله های عادی تبدیل شدند، دفع شان برعهده شهرداری است.

وی با اشاره براینکه بر کار تمام بیمارستان ها نظارت می شود، گفت: بیمارستان هایی که کار خود را به خوبی انجام ندهند، مورد بازخواست قرار می گیرندو در حال حاضر دفع پسماندهای بیمارستانی باکیفیت مطلوبی انجام می شود و تنها ۱۰ درصد بیمارستان ها در این زمینه نقص دارندکه از این تعداد نیز حدود ۶ درصد بیمارستانها دستگاه را خریداری کرده و درحال راه اندازی هستند.

صادق نیت در ادامه با بیان این که نظارت ها بر دفع پسماندهای بیمارستانی در قالب ۴ سطح انجام می شود، گفت: در هر بیمارستان، کارشناسانی حضور دارند که بر کار تفکیک پسماند نظارت می کنند. در هراستان نیز یک دانشگاه مسئول نظارت است. در کنار این نظارت ها، ستاد اصلی وزارت بهداشت بر کار بیمارستان ها نظارت می کند و نتیجه نظارت ها براعتباربخشی بیمارستان و رتبه و درجه بیمارستان ارتباط مستقیم دارد و نهایتا چند دانشگاه مرجع نیز خروجی دستگاه ها را مورد بررسی قرار می دهند و خروجی دستگاه ها مورد تایید آزمایشگاه های محیط زیست قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج