رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا با اشاره به زماندار شدن بعضی از تابلو‌ها بیان کرد: با توجه به انجام فریضه نماز در نیم ساعت قبل و بعد اذان توقف در جلوی مساجد و زیر تابلوی توقف ممنوع و توقف مطلقا ممنوع آزاد است به شرطی که توقف و پارک خودرو منجر به ترافیک و یا سد معبر نشود.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ قاسمیان، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا اظهار داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته در خصوص تابلوهای راهنمایی و رانندگی جابه جایی تابلو‌های توقف ممنوع و یا حمل با جرثقیل است که بنا به نیاز و دستورالعمل ابلاغی در محل هایی که نیازی به تابلو نیست تابلو برداشته شده و به جایی دیگر منتقل و نصب می‌شود.

وی افزود: تابلوی حمل با جرثقیل از جلوی مساجد، تکایا و حسینیه‌ها حذف شده، اما تابلوهای توقف ممنوع و توقف مطلقا ممنوع حذف نشده و به قوت خود باقی است و از این پس صرفا جریمه برای پارک در محل ممنوعه صادر می‌شود.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا در ادامه با اشاره به زماندار شدن بعضی از تابلو‌ها بیان کرد: با توجه به انجام فریضه نماز در نیم ساعت قبل و بعد اذان توقف در جلوی مساجد و زیر تابلوی توقف ممنوع و توقف مطلقا ممنوع آزاد است به شرطی که توقف و پارک خودرو منجر به ترافیک و یا سد معبر نشود.
سرهنگ قاسمیان در پایان عنوان کرد: رانندگان در زمان پارک در مقابل مساجد باید به این نکته توجه کنند که خلاف جهت مسیر خودرو را پارک نکنند و از پارک دوبله پرهیز کنند، در غیر این صورت توسط عوامل پلیس با آن ها برخورد می‌شود.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج