کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت در راستای توسعه‌ روش‌های فقرزدایی متناسب با ویژگی‌ها و قابلیت‌های محیطی، از طرح آفتاب (آیین‌نامه فقرزدایی و توان‌افزایی برکت) رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، این کمیته در چارچوب مأموریت شناسایی، انتخاب و معرفی روش‌های اثربخش و روزآمد برای محرومیت‌زدایی، راهبرد توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی و ایجاد کسب و کار پایدار مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داده است. بر مبنای این راهبرد، تدوین راهکارهای نوآورانه برای جلب مشارکت فراگیر مردم و جوامع محلی و توان‌افزایی آن‌ها به منظور ایجاد زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم در مناطق هدف، در اولویت کار کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت قرار گرفته است. 

در طرح «آفتاب» پیش از تعیین ظرفیت‌های محلی برای انجام و توسعه‌ کسب‌وکار، فرآیند توانمندسازی آغاز می-شود تا مردم جوامع محلی بتوانند به‌طور فعال در تصمیم‌گیری‌ها و پذیرش مسوولیت، ایفای نقش کنند. بنیاد برکت بر این باور است که غلبه بر فقر و محرومیت، نیازمند آن است که مردم، خود از توانمندی لازم برای شناخت فرصتها و محدودیتهای محیطی برخوردار شده و مهارت و دانش زندگی در شرایط محیطی را کسب نمایند. «آفتاب» مجموعه ای متشکل از مبانی فکری، دستورالعملهای اجرایی، رویه های زیرساختی و نظام مدیریتی با رویکردی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی است. 

براساس طرح «آفتاب» بنیاد برکت از طریق ایفای نقش تسهیلگری خود و با مشارکت جوامع محلی به شناسایی ظرفیتهای توسعهای و بسیج منابع میپردازد و مردم را در فرآیندهای آموزشی، تصمیم گیری مشارکتی، خوداتکایی، ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکار، ارتقای سطح هم‌بستگی اجتماعی و رشد جمعی همراهی می کند. 

در این راستا و برای اجرای طرح «آفتاب» در مرحله‌ اول، ۴ استان مرزی سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و هرمزگان انتخاب شده‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج