معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران گفت: بیش از ۹۴ هزار حامی در دو طرح اکرام ایتام و محسنین از حدود ۱۷ هزار یتیم و غیر یتیم حمایت می‌کنند که حدود 90 حامی خارج از کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدهادی سیف با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۴ هزار حامی در دو طرح اکرام ایتام و محسنین از حدود ۱۷ هزاریتیم و غیریتیم حمایت می کنند، اظهار کرد: یک هزار کودک که سرپرست آنان بیمار یا وضعیت نامساعد اقتصادی دارند بدون حامی هستند و امید است تا پایان ماه مبارک رمضان با همکاری و مشارکت خیران برای این تعداد کودک نیازمند حامی یابی شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۹ هزار حامی مرد و بیش از ۴۴ هزار حامی زن هستند؛ تصریح کرد: بیش از ۹۰ هزار و ۳۰۰ حامی بومی استان تهران و سه هزار و ۸۶۲ نفر از حامیان در خارج از استان هستند؛ همچنین ۹۰ نفر از حامیان نیز مقیم خارج از کشور هستند.

سیف با اشاره به متوسط سرانه دریافت نقدی در طرح اکرام عنوان کرد: متوسط سرانه دریافت نقدی ماهیانه هر یتیم ۲۴۶ هزار تومان و فرزندان محسنین را یکصد و ۱۴ هزار تومان برآورد شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه طرح های اکرام ایتام و محسنین، از جمله طرح هایی هستند که کمیته امداد برای بهره مندی از مشارکت مردمی در رسیدگی به نیازمندان اجرا می کند؛ بیان کرد: طرح اکرام ایتام اختصاص به کودکانی دارد که پدر خود را از دست داده اند؛ طرح محسنین نیز مربوط به کودکانی است که یا پدر و مادر از یکدیگر جدا شده و تحت سرپرستی مادرشان هستند و یا اینکه پدرشان در قید حیات است، اما به هر دلیل قادر به تامین معاش خانواده نیست و تشخیص نیازمند بودن این خانواده ها توسط کارشناسان کمیته امداد انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام از سال ۷۸ از سوی کمیته امداد اجرایی شده است، افزود: طرح اکرام ایتام برای حمایت های مادی و معنوی از فرزندانی است که دست روزگار آنان را از نعمت وجود پدر محروم کرده است.

سیف با بیان اینکه طرح محسنین هم از سال ۸۷ در کمیته امداد استان تهران پایه ریزی شد، گفت: طرح محسنین برای حمایت های مادی و معنوی از فرزندان خانواده های نیازمندی است پدر خانواده به دلیل کهولت، بیماری و از کار افتادگی و یا علل دیگرتوان اداره زندگی را ندارد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران خاطر نشان کرد: در طرح اکرام ایتام و محسنین حمایت فرزندان خانواده های تحت حمایت به حامیان علاقه مند واگذار می شود و هر حامی با پذیرفتن یک یا چند فرزند مشمول طرح اکرام، ماهیانه حداقل ۳۰ هزار تومان برای آنان واریز می کند.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح اکرام، مطرح کرد: تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام و خانواده های نیازمند، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار رعایت عزت نفس و حفظ کرامت انسانی ایتام و خانواده های نیازمند از جمله اهداف کمیته امداد برای اجرایی کردن طرح اکرام است.

سیف بیان کرد: کمیته امداد تلاش می کند به عنوان امین مردم حلقه وصل بین خیران و نیازمندان باشد و کمک های افراد خیرخواه را به سمت افراد نیازمند واقعی هدایت کند؛ این نهاد با نیازسنجی نیازهای ضروری ایتام و افراد تحت حمایت و با حفظ حرمت و کرامت انسانی افراد نیازمند نسبت به رفع آن از طریق افراد خیرخواه تلاش می کند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی بر نیازمندی ها و مشکلات افراد نیازمند جامعه می افزاید، گفت: امید است با همکاری و همراهی همه خیران و اقشار مختلف زمینه رفع بخشی از مشکلات جامعه نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه فراهم شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج