مشاور رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حوزه محیط زیست شاهد سیاست های غلط مدیران بودیم، گفت: چهل سال سد و جاده ساختیم و در کنار آن جنگل‌ها و تالاب‌ها را از بین بردیم که در حال حاضر شاهد ریز گردها هستیم و نمی‌توان یک شبه آن را برطرف کرد هیچ کسی حتی نیز دولت نیز اگرعزمش را جزم کند نمی‌تواند کاری انجام دهد.

اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در هفته محیط زیست به عملکرد ضعیف این حوزه اشاره کرد و گفت: شعار رئیس جمهور  در دولت یازدهم  توجه به محیط زیست بود و این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع از فقیرترین سازمان‌های ایران است، به طوری که می‌توان گفت این سازمان‌ها فاقد بودجه کافیست، حتی با کمبود نیرو نیز مواجه است.

به گفته وی، متاسفانه شاهد این هستیم که  17هزار هکتار جنگل تنها در دست یک محیط بان است؛ در واقع ما باید ده هزار جنگل بان داشته باشیم، با توجه به وضعیت موجود تعداد مرزبانان باید 5 برابر شود. یک محیط بان به اندازه چهار کارمند دولت در مناطق دور افتاده و پرت دور از آب و آبادانی و خانواده کار می‌کند،  که شاهد بی عدالتی در بحث حقوق  و مزایای این قشر هستیم.

ارسال  لایحه افزایش معیشت محیط بانان به مجلس در روزهای پایانی دولت یازدهم

مشاور رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه قرار شد تا لایحه افزایش معیشت محیط بانان به مجلس داده شود، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست این لایحه را تهیه و تقدیم هیات دولت کرد و بعد از هفت ماه  در روزهای آخر دولت یازدهم به مجلس سپرده شد. رئیس جمهور در اکثر صحبت هایش، مخصوصا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت محیط زیستی یاد می‌کرد، این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست لخت و عریان بدون بودجه، بدون حق استخدام،  بدون خرید هلیکوپتر است.

کهرم با بیان اینکه سازمان محیط زیست مدت ها که رها شده است، افزود: در واقع باید گفت که غیرت بچه‌های محیط زیست بوده که تا الان این سازمان پا برجاست. متاسفانه رئیس جمهور تنها وعدهای زیادی در این حوزه داده که می توان به اولین جلسه هیات دولت در زمینه دریاچه ارومیه اشاره کرد که امیدوارم در دولت دوازدهم اقدامات موثری در بحث بهبود این حوزه صورت گیرد.

عامل بروز ریزگردها؛ از بین بردن جنگل ها و تالاب هاست

مشاور رئیس سازمان محیط زیست با تاکید براینکه هیچ کس نمی‌تواند به فریاد محیط زیست برسد، گفت: هیچ کسی نمی‌تواند برای سازمان محیط زیست کاری انجام بدهد برای اینکه ما چهل سال سد و جاده ساختیم  و در کنار آن جنگل‌ها  و تالاب‌ها را از بین بردیم که در حال حاضر شاهد ریز گردها هستیم  و نمی‌توان یک شبه آن را برطرف کرد هیچ کسی حتی نیز دولت نیز اگر عزمش را جزم کند نمی‌تواند کاری انجام دهد.

ریشه کنی ریزگردها نیازمند 10 تا 15 سال زمان است

به گفته کلهر، اگر جنگل‌ها اطراف اهواز بودند، همچنین تالاب‌ها خشک نشده بود الان ما چیزی به نام ریزگرد نداشتیم، در واقع ریشه کنی ریزگردها نیازمند 10 تا 15 سال زمان است. همان طور که اگر الان درختی بکاری باید 10 سال بعد شاهد به نتیجه رسیدن آن باشید. همچنین بحث مالچ پاشی است که هزینه بالایی دارد، چرا که بعد از 4 تا 5 سال هم باید تکرار شود و مواد نفتی موجود در آن آنقدر زیاد است که برای محیط زیست سم است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج