نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: مدیریت شهری موفق به حفظ باغات نبوده و در دنیا حیات یک درخت نیز محترم است.

به گزارش خبرگزاری موج،  مرتضی طلایی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه با قوانین موجود موفق به حفظ باغات نبودیم گفت: می بینیم که در دنیا اگر در زمینی یک درخت نیز وجود دارد به گونه ای آن ساختمان را طراحی می کنند که حیات آن یک درخت نیز حفظ شود و هم حقوق مالکانه افراد در نظر گرفته می شود و هم حفظ حیات آن درخت.

وی ادامه داد: اما ما برای حفظ حقوق مالکانه افراد و حفظ باغات سیاست گذاری های مان دچار تعارض است.

طلایی ادامه داد: مصادیق این تعارض را می توانیم در منطقه یک مشاهده کنیم. به جز درختان درون زمین های شخصی درختان بیرون مجتمع‌ها نیز خشک شده است به طور مثال در خیابان جانبازان تمام درختان طول خیابان خشک شده است.

وی با بیان اینکه باید برای آنکه هم درختان حفظ شوند و هم منافع افراد دچار مشکل نشود به دنبال راهکارهای اساسی باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج