جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور، برگزار و رئیس و دبیر این هیات انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور در تاریخ 96.3.6 با حضور اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی و رئیس هیات اجرایی انتخابات برگزار گردید.

پس از رأی گیری در این جلسه دکتر محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان رئیس و دکتر پیرحسین کولیوند به عنوان دبیر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور انتخاب شدند.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شامل سه نماینده مجلس، دو نماینده وزیر بهداشت، یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده دادستان کل کشور است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج