فاز اجرایی ساماندهی علایم و نشانه ها در دانشگاه الزهرا(س) با نصب تابلو مرکز همایش های بین المللی دانشگاه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، در پی تشکیل جلسات کمیته بهسازی فضای بصری دانشگاه الزهرا(س) در سال ۹۵، اولین طرح این کمیته تصویب شد.

طراحی علایم و نشانه های دانشگاه الزهرا(س) با بهره گیری از المانهای ایرانی و با حفظ رنگ سازمانی این دانشگاه اجرا شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج