مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور گفت: طی سال گذشته دو هزار نفر از زندانیان کشور توسط خیرین آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عبدالله مرتضوی در همایش نسیم مهر با اشاره به اینکه باید نگاه به مجرم فارغ از جرم صورت گرفته باشد، اظهار کرد: باید نگاه به افراد مجرم نگاه انسان دوستانه باشد.

وی با اشاره به رتبه هشتم ایران از نظر تعداد زندانیان، افزود: وجود ۲۲۰ هزار زندانی در کشور شایسته کشور، نظام و جامعه نیست.

مرتضوی گفت: در حوزه سلامت و اصلاح تربیت که دالان اصلاح تربیت نامیده شده است برای تک تک ساعات حضور زندانی در زندان با توجه به فراخور امکانات موجود، برنامه ریزی شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور با اشاره به اینکه در گذشته نرخ بازگشت زندانیان از زندان در کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر این نرخ به سه تا چهار درصد رسیده که نشان از کارهای تربیتی و اقدامات تأمینی و تربیتی زندانیان بوده است.

مرتضوی گفت: سالانه ۱۰۰ هزار نفر به حرفه آموزی در زندان مشغول هستند و ۲۲ هزار نفر در کارگاه‌های موجود در زندان از جمله خدمات صنعتی، کشاورزی و... فعالیت دارند.

وی ادامه داد: ۶۰ هزار نفر از خانواده زندانیان تحت ۲۵۰ انجمن کشور در این زمینه هستند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان به دلیل مبالغ اندک در زندان هستند، تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار نفر از زندانیان از طریق انجمن ها، کمک خیرین و... آزاد شدند.

مرتضوی با اشاره به اینکه همه کسانی که متولی ایجاد شغل هستند باید به این قشر کمک کنند، اظهار کرد: بایستی همه افراد برای کمک به این قشر از جامعه یکدست شوند تا معضل و مشکل موجود رفع شود و تعداد زندانیان کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه دستگیری از زندانیان انتظار می‌رود همه افراد جامعه به این باور برسند که زندان نقطه عطف ناکارآمدی جامعه است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج