متخصص طب ورزشی با اشاره به مؤلفه‌های یک ورزش خوب از لحاظ علمی گفت: هدف از ورزش منظم و مداوم زیر نظر پزشک این است که فرد با احساس و کیفیت بهتری بتواند زندگی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهرشاد پورسعید اصفهان درباره تأثیرگذاری برنامه مستمر ورزشی در سلامت افراد، افزود: قدم اول برای افرادی که می خواهند ورزش کنند، ارزیابی صحیح فرد است. یعنی پزشک چهار پارامتر فرد را اندازه گیری و سطح سلامت وی را مشخص می کند که در کدام مسیر قرار دارد و بر اساس نقایصی که در سیستم بدنی اش وجود دارد، فعالیت ورزشی مناسبی برایش توصیه میکند.

وی با تأکید بر اینکه ورزش بدون هدف معنا ندارد، ادامه داد: پس از ارزیابی پزشک، شاخص های اولیه افراد مشخص و معین می شوند ؛ از این رو به منظور افزایش شاخص ها و  بهبود آنها باید فعالیت ورزشی انجام پذیرد.

این متخصص طب ورزشی با بیان اینکه تضمین کننده بقای سلامتی را جدی بگیرید، گفت: داشتن برنامه فعالیت ورزشی بر اساس سطح سلامت افراد  باعث می شود فرد در شرایط بهتر و وضعیت مناسب تری ورزش کند و کوفتگی های ناشی از زندگی روزمره در وی کمتر باشد و شادابی و طول عمر بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: این فرد با کیفیت بهتری زندگی خواهد کرد. پس هدف از ورزش منظم، دقیقاً این است که فرد با احساس و کیفیت بهتری بتواند زندگی کند .

پورسعید اصفهان در باره مؤلفه های یک ورزش خوب از لحاظ علمی تأکید کرد:  با توجه به ارزیابی هایی که توسط پزشک انجام می شود به فرد یک نسخه و برنامه ورزشی داده می شود که در این برنامه ورزشی مشخص می شود فرد باید ورزش هوازی انجام دهد یا ورزش، صرفاً جنبه سلامت داشته باشد.

وی ادامه داد: به فراخور شرایط هر فرد در ارزیابی های اولیه و اینکه آیا فرد بیماری دارد یا خیر، پزشک، محدودیت هایی برای فرد قائل می شود.

این متخصص طب ورزشی با بیان اینکه یک برنامه خوب و شدت ورزش براساس ارزیابی های اولیه انجام می شود، اظهارداشت: مجموع آنها فرآیندی می شود که مثلا فرد از نقطه الف، که نقطه نسبتاً سالم و در معرض خطری است فرد را به نقطه ب،  که نقطه سالم است انتقال خواهد داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج