تقابل سیاسی در شورای شهر تهران می تواند تهدیدی برای مدیریت شهری باشد.

محمودرضا امینی-خبرگزاری موج؛ شورای شهر برای مدیریت شهری است و در شورای شهر قبل، آگاهانه مدیریت شهری غالب و حاکم بر شورا نبود و تجمعی از ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران و یا سیاست پیشه گان و البته برخی هم کارشناسان مدیریت شهری بودند.
تقابل سیاسی اقلیت و اکثریت نزدیک به هم همواره تهدیدی برای روند مدیریت شهری می باشد و به چالش کشیدن های سیاسی شهردار اقدام خوبی نبود و آثار خود را در بودجه و سرعت برنامه به خوبی نشان داد و چالش های فراوانی سر راه شهردار قرار داد. در نتیجه اگر ارزیابی ما بدون نگاه سیاسی باشد باید بپذیریم که شورای شهر، شورای پرچالشی است.

 بدترین چالش ها برای مدیریت شهری، چالش سیاسی است  و متاسفانه و صد تاسف شورای منتخب تهران صرفا بر اثر و تحت تاثیر یک جریان سیاسی شکل گرفت و صرف نظر از روندهای کارشناسانه افرادی در آن وارد شده اند که خوشحالی شان یکپارچگی سیاسی است اما این شورا هم نمی تواند با نقاط مختلف و فرصت های فراوان منشا آثار خیر و برکت برای تهران باشد. اگر: 

1- قدرت شهرداری تهران برای خدمت به مردم بکار گرفته شود و نه برای همپوشانی سیاسی حزب و گروه.

2- صرف نظر از رفتار سیاسی بررسی های کارشناسانه در خدمات و سازه های شهر صورت بگیرد.

3- اگر باور شود که تهران پایتخت ایران اسلامی است که باید نماها و نمایه های اسلامی و ارزش های دینی در آن جلوه کند.

4- اگر اعضای منتخب و محترم مردم، شورا را محل قدرت نمایی هها و فرصت طلبی های اقتصادی ندانند.

و در پایان اگر در انتخاب شهردار بهترین گزینه های مدیریت شهری را انتخاب کنند. مدیریت شهری که شجاع باشد و پرتوان وتخصص لازم را بداند. مدیریت شهری یا شهردار یک مدیر تاکتیکی است و نه یک سیاستمدار استراتژیک.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج