یک پژوهشگر خانواده، عواملی مانند تاخیر سن ازدواج و تغییر سبک زندگی را در فرزندآوری و رواج تک فرزندی موثر دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، طیبه میرزا اسکندری در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه در موضوعی مانند تک فرزندی به مجموعه عواملی قائل هستیم، گفت: این عوامل فردی، میان فردی، خانوادگی و اجتماعی است. آن چیزی که از لحاظ اجتماعی قابل توجه است، عواملی مانند تاخیر سن ازدواج و تغییر سبک زندگی دخیل هستند.

وی تصریح کرد: در حقیقت عوامل ذکر شده، موضوعی مانند فرزند دار شدن را تحت تاثیر می گذارد. اگر بخواهیم برای این مسئله فکری کنیم، برای عوامل باید راه حلی در نظر بگیریم زیرا این عوامل مسبب مسئله‌ای مانند تک فرزندی هستند.

این پژوهشگر خانواده با اشاره به تاخیر سن ازدواج، عنوان کرد: اگر این طرز فکر که جوانان ازدواج را در سن بالا انجام دهند ایجاد کنیم، آنها نیز طبیعتا به این نتیجه می رسند که تک فرزندی امری مطلوب است زیرا نوع نگاهی که به زندگی ایجاد می شود، از عدم مسئولیت پذیری و طلب راحتی نشات می گیرد.

حسین مروتی، پژوهشگر حوزه فرزندآوری و بحران جمعیت نیز در این برنامه رادیویی با بیان اینکه تک فرزندی در اقشار مختلف، عوامل متعددی دارد، اظهار کرد: در اقشاری که وضع مالی مناسبی دارند، علت تک فرزندی فرد گرایی و خودخواهی است که البته این مسئله در نهایت دامن گیر خودشان خواهد شد.

وی افزود: اقشاری که فقیر هستند کمتر تک فرزندی را شاهد هستیم اما گرایش به تک فرزندی در این قشر از افراد، ناشی از مشکلات اقتصادی است که امان یکسری از اقشار مردم را بریده است. البته این مشکل اقتصادی ناشی از نبود ثروت نیست، بلکه ناشی از بی عدالتی است.

این پژوهشگر حوزه فرزندآوری و بحران جمعیت، تغییر نگرش به فرزند را عامل اصلی کل جامعه در گرایش به تک فرزندی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر عبارت‌هایی در فرهنگ کشور ساخته شده است که پیش از این وجود نداشته است؛ به عنوان مثال بارداری ناخواسته یکی از این عبارت ها است. در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، فرزند نعمت تلقی می شد و هر چه هم بیشتر بود آن را بهتر می دانستند اما امروز "نغمت" یعنی بدبختی تلقی می شود.

وی ادامه داد: برای سال ها کار فرهنگی در زمینه تک فرزندی در ایران انجام شده و این مسئله در گرایش های امروز مردم به تک فرزندی بسیار مهم است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج