طی هماهنگی با خانه سلامت و تندرستی مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانوی منطقه6 ارائه خدمات دندانپزشکی، پوست، کودکان، زنان و مامایی، داخلی و طب سوزنی جهت مددجویان، با تخفیف 15% صورت می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه6 ، بانوان مددجو می توانند با معرفی نامه رسمی و مهمور به مهر صادره از حوزه مربوطه مراجعه و از خدمات فوق بهره مند گردند. 

شایان ذکراست به پیوست تعرفه خدمات جهت استحضار و بهره مندی طی نامه ای دراتوماسیون اداری قابل مشاهده می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج