در همایش بزرگ نظام اداری کشور از سازمان پزشکی قانونی در حوزه اسناد قدردانی و لوح سپاس آن به دکتر امیرحسین مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌ها با چهار محور اسناد، دبیرخانه، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، به مناسبت روز ملی اسناد و با حضور بیش از 1000 نفر از نمایندگان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، بانک ها و موسسات و استانداری های سراسر کشور  برای بررسی راهکارهایی جهت ایجاد کارآمدی هر چه بیشتر نظام اداری الکترونیک برگزار شد و طی آن از سازمان پزشکی قانونی کشور در حوزه اسناد تقدیر به عمل آمد.

در این همایش و در حوزه اسناد علاوه بر سازمان پزشکی قانونی کشور تنها دو وزارتخانه دیگر اقتصاد و امور دارایی و صنعت و معدن موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج