اورژانش تهران اسامی مصدومان حادثه سقوط اتوبوس مدرسه در بزرگراه یادگار امام (ره)تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسامی مصدومان حادثه سقوط اتوبوس مدرسه:

1-محدیث احمدی                     بیمارستان دکتر شریعتی

2-محدثه قاصری                     بیمارستان دکتر شریعتی

3-فاطمه گشت لو                     بیمارستان دکتر شریعتی

4-مرجان نگین داوودی              بیمارستان دکتر شریعتی

5-مرجان کریمی                     بیمارستان دکتر شریعتی

6-هستی خادم                          بیمارستان امام خمینی(ره)

7-سارینا سعادت مندی             بیمارستان امام خمینی(ره)

8-ریحانه علیزاده                    بیمارستان امام خمینی(ره)

9-پریسا سرحدی                     بیمارستان امام خمینی (ره)

10-فاطمه امینی                     بیمارستان امام خمینی(ره)

11-محدثه فلاحی                     بیمارستان شهید مدرس

12-آدیسا اکبری                      بیمارستان شهید مدرس

13-هستی ظریف باقری           یمارستان شهید مدرس

14-غزاله حیدری                   بیمارستان شهید مدرس

15-بهاره ارمغان                   بیمارستان شهید مدرس

16-زهرا پری غنچه               بیمارستان شهید مدرس

17-زهرا نعمتی                    بیمارستان شهید مدرس

18مهتاب طاری                  بیمارستان شهید مدرس

19-پریسا مشکین لی             بیمارستان حضرت رسول (ص)

20فاطمه خالقی                    بیمارستان حضرت رسول(ص)

21-ستایش ثقفی                   بیمارستان حضرت رسول (ص)

22-فاطمه علی وردی          بیمارستان حضرت رسول(ص)

23-آتنا شاه حسینی               بیمارستان حضرت رسول(ص)

24-ریحانه رهسپار             بیمارستان حضرت رسول(ص)

25-آنوشا رحیمی                بیمارستان حضرت رسول(ص)

26-مجهول الهویه(آقا)           بیمارستان شهید مدرس

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج