با شناسایی دو جسد دیگر از قربانیان حادثه معدن یورت آزادشهر، تعداد اجساد شناسایی شده به ۲۱ نفر رسید.

 

به گزارش خبرگزاری موج، دو جسد دیگر از حادثه معدن یورت آزادشهر با تائید خانواده ها شناسایی شدند تا با احتساب ۱۹ جسد قبلی، تعداد اجساد به ۲۱ نفر برسد.

محمود میردار و رضا گیلکی دو جان باخته ای هستند که اجساد آنها به تازگی شناسایی و تحویل خانواده ها شده است.

بدین ترتیب بهرام هدایتی‌ کرد، مهدی مشهدی، عباس طاهردوست، حسن سنچولی، محسن گنجی‌ وطن، حسین خلیلی، صادق منصوری‌ رضی، محمد مهران‌ پور، علی جعفری‌ فر، حمید میردار، حمزه گیلکی، نورالله سوسرایی، مجتبی سوسرایی، جعفر علیخانی، علی مسعودی، سید محمود حسینی، ناصر نوروزی، علی‌ اکبر شهمرادی، حسن قره‌ داغلی، محمود میردار و رضا گیلکی، جانباختگانی هستند که اجساد آنها شناسایی و تحویل خانواده آنها شده است.

لازم به ذکر است؛ تا کنون ۲۱ جسد خارج شده از معدن یورت آزادشهر توسط پزشکی قانونی شناسایی و تحویل خانواده ها شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج