معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: استفاده از آردهای بدون درج تاریخ تولید و انقضا در تهیه فرآورده های غذایی، به هیچ وجه مورد تایید نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، سمیره صباح افزود: به دلیل چربی موجود در آرد این ماده غذایی در دمای معمولی بیش از یک الی ۳ ماه قابلیت مصرف ندارد لذا برای افزایش زمان نگهداری باید آن را در محل خشک و در ظرف دربسته و البته دمای خنک نگاه داشت.

وی ادامه داد: با فراهم ساختن این شرایط که عنوان شد، آرد را می توان تا ۶ ماه نیز مصرف نمود.

صباح تصریح کرد: ایجاد شرایط نگهداری این ماده غذایی استراتژیک کاری دشوار است و طبیعتا  به تنهایی از عهده صنف بر نمی آید، به همین دلیل و در حال حاضر راه صحیح آن است که برای پیشگیری از مشکلات بعدی ضوابط جاری به نحو شایسته صورت پذیرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج