معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از کلیه نهادهای فرابخشی تاثیرگذار در توسعه گردشگری عشایر خواست با تبدیل وظایف تخصصی خود به رویکرد عمومی موجب دستیابی به اهداف «کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایر» شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی رحمانی موحد در نشست کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایر که با حضور جمعی از نهادهای فرابخشی عضو در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، گفت:  دولت تدبیر و امید با تصویب فعالیت این کارگروه در شورای عالی عشایر کشور ، با هدف  اثربخشی و دستیابی به نتایج قابل انتظار از فعالیت آن، دستگاه‌های فرابخشی عضو را به فعالیت تخصصی سازمانی موظف کرده تا با تخصیص اعتبارات لازم و با رویکردی عمومی و مشترک همکاری لازم را شکل داده و  بر مبنای این تعامل و یکپارچه ساختن فعالیت ها؛ اقدامات موثری را با انتخاب اولویت های کاری در حوزه عشایر تا پایان سال 96 به ثمر رساند.  

وی با اشاره به الزام در انطباق تمامی برنامه های اجرایی فرآیند توسعه گردشگری عشایر با زندگی، آداب و رسوم و فرهنگ عشایر، اظهار داشت: بدین منظور در راستای توانمند سازی، اشاعه فرهنگ و صیانت از داشته های جامعه عشایری کشور و به کارگیری آن به عنوان محصول گردشگری نیاز است زیرساخت های مورد نیاز در دو قالب نرم افزاری شامل آموزش، تبلیغات، اطلاع رسانی و سخت افزاری از جمله فراهم آوردن امکان تردد، حمل و نقل، اقامت بومی و ... را با جذب سرمایه گذاران فراهم آورد.

رحمانی موحد تاکید کرد: از آنجایی که باید نتایج تمامی فعالیت های کارگروه مذکور به ماندگاری و پایداری میراث ناملموس فرهنگی عشایر در مناطق کشور تبدیل شود؛ تاکید کرد: با در نظر گرفتن نوع زندگی عشایر، اقلیم و ویژگی های بومی و سپس انطباق برنامه های اجرایی و سرمایه گذاری با ساختار موجود می توان فرآیند تجاری سازی را به گونه ای سبب شد که بیشترین دستاورد اقتصادی را برای عشایر و سپس سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

گفتنی است در این نشست قندالی رییس سازمان عشایری کشور و مسئولین و نمایندگانی از سازمان امور عشایر ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز معاونت های میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج