رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: عطش دولت‌ها در کشور ما به تصدی‌گری بسیار زیاد است و فقط مسوولیت‌های کم رنگ و جزئی به انجمن‌های مردم نهاد واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران در گردهمایی نمایندگان شعب انجمن داروسازان با اشاره به ضرورت بازبینی تقسیم کارها میان دولت و تشکل های صنفی اظهار داشت: واگذاری امور به انجمن های صنفی، پیام کلیدی توسعه اجتماعی و اقتصادی و جلب مشارکت گروهی است. و سالها است که دنیا به این سمت حرکت کرده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که متاسفانه عطش دولت‌ها در کشور ما به تصدی گری بسیار بسیار زیاد است و فقط مسئولیت های کم رنگ و جزئی به انجمن های مردم نهاد واگذار شده است. آن هم با بی میلی و بی رغبتی صورت گرفته است.

رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: شاید مسئولین رده بالا درباره واگذاری امور به تشکل ها اهتمام داشته اند ولی بدنه دولت مقاومت می کند.

به گفته مژدهی اذر، این موضوع مربوط به این دولت یا دولت پیشین نیست. بلکه به نظر می رسد عقبه تاریخی بالغ بر چند دهه سبب شده که بخش خصوصی اسیر نگاه دولتی شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی داروخانه ها تاکید کرد: امروز باید اعتراف کنیم که فشار دولت بر بنگاه های شناسنامه دار نظیر داروخانه ها مضاعف شده است. آنچنان که حتی بقای داروخانه ها به خطر افتاده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: این درحالی است که فرار مالیاتی در کشور بیداد می کند و بنگاه‌های زیادی در سایر اصناف هستند که به صورت غیرشفاف فعالیت می کنند و زور دولت برای اخذ مالیات به آن ها نمی‌رسد.

مژدهی افزود: مالیات ستانی کورکورانه و بدون توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، یعنی افزایش بیکاری، دامن زدن به بزهکاری و اعتیاد و این موارد، هزینه های ثانویه بسیار زیادی به جامعه وارد می کند.

به گفته وی، دنیا به سمت توسعه خدمات سلامت از طریق توانمندسازی داروخانه ها رفته است و حال آنکه در کشورما، داروخانه ها بدلیل فشارهای متعدد با خطر بسته شدن مواجه هستند.

وی اضافه کرد: بسته شدن هر داروخانه، به معنای ایجاد بستر برای وقوع یک فاجعه ملی است که متاسفانه ابعاد آن از سوی برخی مسولین به خوبی دیده نمی شود و نسبت به این مسئله حساسیت ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان تاکید کرد: خدمات انجمن داروسازان، صرفا به اقشار داروساز نیست بلکه به مردم است. انجمن خواستار خدمات رسانی بهینه به مردم است ولی در این مسیر باید سیاستگذاران از برنامه های انجمن حمایت کنند و ما سخت منتظر تغییر نگرش ها نسبت به تقسیم کار میان دولت و انجمن ها هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج