مهدی چمران از درخواست مرخصی شهردار تهران به منظور حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوزادهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران با اعلام این خبر گفت: شهردار تهران به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و حضور در برنامه های تبلیغاتی درخواست مرخصی خود را از تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشت تا تاریخ 27 اردیبهشت تسلیم شورای اسلامی شهر تهران کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج