رئیس کمیته امداد از اختصاص ١٧٠ فقره وأم اشتغال به مددجویان در سال ٩٦ خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج،تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور و کمیته امداد خمینی (ره) امضا شد.این تفاهم نامه به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی به مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) با همکاری سازمان آموزش و فنی و حرفه ای صبح امروز بین رئیس سازمان آموزش و فنی  و حرفه ای و رئیس کمیته امداد خمینی (ره) امضا شد.

هدف از این تفاهم نامه برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های دو دستگاه به منظور ارائه مهارت های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد برای اشتغال پایدار و خودکفایی آنان است.

این تفاهم نامه از امروز به مدت دو سال اجرا خواهد شد و کمیته امداد مددجویان واجد الشرایط را برای آموزش به سازمان فنی و حرفه ای معرفی خواهد کرد.
کارگروه مشترکی نیز در سطح ملی و استانی به منظور هماهنگی های لازم برای اجرای بهتر این تفاهم نامه و همچنین نظارت و ارزیابی عملکردها تشکیل می شود.

 پرویز فتاح در نشست امضای این تفاهم نامه  اظهار داشت: سال گذشته بیش از٣٠٠ هزار فقره آموزشداشتیم که بخش عمده این عدد در چارچوپ سازمان فنی و حرفه ای بود که خدمت را دریافت کرده است  که قرار است آموزش افزایش یابد.

به گفته وی، با کمک مجلس و دولت قرار است به ١٧٠ هزار مددجو وام اشتغال اختصاص یابد، در واقع در سال گذشته ١٠٠ هزار فقره وام ١٥ هزار میلیونی پرداخت شد که در تلاشیم رقم وام به ٢٠ تا ٢٥ میلیون برسد.

رئیس کمیته امداد در ادامه با بیان اینکه سال گذشته 3 هزارو 500 نخبه تحت پوشش کمیته امداد بوده است، گفت:  80 هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند که نیازمند خودکفایی  در حوزه اشتغال هستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج