سرپرست اورژانس کشور، گفت: تدوین قانون تامین امنیت نیروهای ارائه دهنده خدمات درمانی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، برخی از همراهان بیماران به دلیل شرایط خاص روحی و با این تصور که ماموران اورژانس و کادر بیمارستانی در امداد رسانی به بیمارانشان تعلل می کنند، متوسل به برخوردهای خشونت آمیز شده و همان طور که بارها در خبرها اعلام شده است، ماموران اورژانس و کادر درمان را مورد حمله و ضرب و شتم قرار می دهند که حتی منجر به جراحت آنان نیز شده است.

دکتر پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور با بیان اینکه حفاظت از جان ماموران اورژانس و کادر درمان یک ضرورت است تصریح کرد: با هدف کاهش خشونت و حفظ امنیت کادر درمان تدوین قانون تامین امنیت نیروهای ارائه دهنده خدمات درمانی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته که در آینده نزدیک جزئیات آن مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرد: در همین رابطه جلسه مشترکی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه برگزار کردیم تا راهکارهای مناسب را در زمان درگیری همراهان بیمار با ماموران اورژانس و کادر درمان بررسی کنیم که پس از جمع بندی نتایج به دست آمده، مفاد آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

سرپرست اورژانس کشور با بیان این مطلب که برخورد دوستانه مردم با کادر اورژانس و درمان در مواقع بحرانی، باید فرهنگ سازی شود، خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که عزیزان آنها همانند عزیزان ماست و تا جایی که در توان مان باشد، خدمات درمانی در اختیار بیماران شان قرار خواهیم داد و این تصور غلطی است که فکر کنند با اعمال خشونت و انجام برخوردهای فیزیکی با ماموران زحمتکش اورژانس و کادر درمان بیمارستان ها، رسیدگی های لازم به بیمار آن ها صورت خواهد گرفت.

کولیوند تاکید کرد: از مردم درخواست می کنیم تا در زمان وقوع حادثه برای عزیزان شان، خونسردی خود را حفظ کرده و اجازه دهند ماموران اورژانس و کادر درمان طبق وظایف خود عمل کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج