نشست امکان جامعه شناسی بدیل با حضور برونو لاتور جامعه شناس فرانسوی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست «برونو لاتور و امکان جامعه شناسی بدیل» دوشنبه 28 فروردین از ساعت 15 تا 18 با حضور پروفسور برونو لاتور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می بود.

این نشست با تاکید بر نواقص جامعه شناسی کلاسیک در فهم تجربه بشری، بنیان های متافیزیکی جامعه شناسی موجود و امکان جایگزین سازی سنت های متافیزیکی دیگر امروز در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد زیر پل گیشا برگزار می شود.

نشست «برونو لاتور و امکان جامعه شناسی بدیل» برگزار می شود

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج