تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و فرهنگی میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و انستیتو فیزیک کاربردی آکادمی علوم جیانگشی چین منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از واحد علوم و تحقیقات، این تفاهم نامه همکاری با اهداف برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو، پژوهشگر و اعضای هیات علمی، فرصت مطالعاتی، گردهمایی های علمی مشترک و همکاری در مجلات علمی برقرار شد.
زمینه سازی برای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مشترک، همکاری در زمینه فعالیت های پارک های علمی و فناوری، همکاری در زمینه تجاری سازی دانش، توسعه زبان و ادبیات و معرفی تاریخ، هنر و تمدن دو کشور از دیگر اهداف و حوزه های همکاری این تفاهم نامه است.
مسوول اجرایی این تفاهم نامه از سوی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مواد این واحد دانشگاهی خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج