رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد.

پذیرش دانشجو در این دوره منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج