پیرو تدوین و ابلاغ تعداد زیادی محصول دانشی در قالب راهنما، استاندارد و سیاست بالینی، کمیته فنی تدوین راهنماهای بالینی برنامه ریزی برای استقرار این مستندات را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وبدا، باقر لاریجانی ،معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی در اولین جلسه کمیته فنی تدوین راهنماهای بالینی سال 96 که در فروردین 1396 با حضور و اعضای کمیته تشکیل شد، گفت: تاکنون تعداد قابل توجهی محصول دانشی در قالب راهنما، استاندارد و سیاست بالینی نهایی و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد و در پایگاه اینترنتی www.heatas.health.gov.ir قابل دسترسی است.
لاریجانی با اشاره نقش راهنماهای بالینی در ارتقای نظام ارائه خدمات سلامت کشور اظهار داشت: حال که این مستندات با همکاری متخصصین امر تدوین شده ضروری است تا برنامه ریزی مناسبی برای استقرار و اجرای این اسناد در سطح ملی صورت گیرد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت برنامه ریزی برای استقرار راهنماهای بالینی را یکی از وظایف کمیته فنی راهنماهای بالینی برشمرد و گفت: اولین جلسه این کمیته در سال 1396 نیز به موضوع چگونگی و ترسیم فرایند استقرار راهنماهای بالینی می پردازد.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر راهنماهای ابلاغ شده تاکنون تعداد قابل توجهی راهنما، استاندارد، سیاست و پروتکل بالینی نیز تدوین شده که در حال طی مراحل نهایی است و به زودی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ می شود.
رئیس کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی با تاکید بر روند مستمر اجرا و بازبینی راهنماهای بالینی اذعان داشت: برنامه استقرار این راهنماها در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدوین خواهد شد و کلیه ملزومات استقرار راهنماها در سطوح مختلف شفاف خواهد شد.
وی فراهم نمودن زیرساخت های فرهنگی را یکی از ملزومات اجرای برنامه های کشوری ذکر کرد و گفت: می بایست فرهنگ سازی لازم در بین اعضای هیات علمی و سایر ارائه کنندگان خدمات به عنوان ذینفعان کلیدی و مجریان این راهنماها صورت گیرد و در این بین از ابزارهای مختلف از جمله خدمات آموزشی مربوطه بهره برداری خواهد شد.
لاریجانی بر لزوم ارزیابی راهنماهای بالینی در حین اجرای برنامه تاکید کرد و گفت: شاخص های کمی برای رصد راهنماهای بالینی تدوین می شود و در سطوح مختلف اجرای این راهنماها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نهادهای ذیربط در این امر مشارکت خواهند داشت.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: چندی پیش طی ابلاغی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور خواسته شد کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی راهنماهای بالینی را فعال نمایند. این کمیته ها در واقع بازوی اجرایی وزارت بهداشت در استقرار راهنماها خواهند بود و از این ظرفیت در برنامه ریزی های آتی بهره برداری خواهد شد.
وی به ظرفیت های حوزه های مختلف وزارت بهداشت برای نهادینه کردن راهنماهای بالینی در نظام ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: آزمون هایی نظیر امتحانات بورد و رزیدنتی و همچنین آموزش های مداوم جامعه پزشکی بستر خوبی هستند تا این راهنماها به مجریان آن معرفی و نهادینه شود.
رئیس کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی، استقرار راهنماهای بالینی را مستلزم عزم راسخ تمامی دست اندرکاران نظام سلامت کشور برشمرد و گفت: از مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی در تمامی سطوح انتظار می رود در این مسیر همکاری نمایند و در برنامه ریزی های آتی نحوه جلب تمامی ذینفعان محوری راهنماها در اجرا مدنظر قرار خواهد گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج