سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروط اجرایی شدن قانون محاسبه کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان منوط به اذن رهبری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج سیدحسین نقوی حسینی، درباره مصوبه مجلس مربوط به محاسبه کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان با اذن رهبری گفت: با توجه به اینکه نیروهای نظامی تحت فرماندهی فرمانده کل قوا هستند هر تصمیم و مصوبه و یا قانونی درباره آنها باید با اذن فرماندهی کل قوا انجام شود.

وی افزود: بر این اساس مجلس در زمان بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان مصوبه ای داشت که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت به این دلیل که موضوع "اذن فرماندهی کل قوا در این باره قید نشده بود، لذا نمایندگان در زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان این عبارت را قید کردند که در صورت اذن فرماندهی کل قوا این مصوبه مربوط به کسر خدمت اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: طبیعتا با تصویب این مصوبه در مجلس و تایید شورای نگهبان و به دنبال آن تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن برنامه ششم توسعه از ابتدای سال جاری، ستاد کل نیروهای مسلح گردش کاری لازم را برای اجرای چنین مصوبه ای انجام می‌دهد.

نقوی حسینی در پایان گفت: طبیعتا ستاد کل نیروهای مسلح در صورت کسب اذن رهبری و احتمالا تعیین شرایط و حدود و ثغور گردش کار را انجام داده و موضوع را برای اجرایی شدن به سازمان نظام وظیفه اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، مصوبه مجلس درباره چگونگی محاسبه کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان با اذن رهبری به شرح زیر است:

با تصویب مجلس در صورت اذن فرماندهی کل قوا:

فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه را مشمول می‌شوند.

تبصره: بهره مندی فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می گردد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج