سرپرست معاونت اداری مالی وزارت علوم از افزایش میزان وام مسکن اساتید خبر داد و گفت: مذاکراتی با بانکها درصدد افزایش وام مسکن هستیم، ولی هنوز میزان آن مشخص نیست.

محمد حسین امید در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به وام مسکن اعضای هیات علمی گفت: میزان وام مسکن اساتید طی این سال ها رشد داشت.

وی ادامه داد: در سال های گذشته میزان وام مسکن اساتید حدود 40 میلیون تومان بود که در این سال ها به 100 میلیون تومان رسید که باز هم این میزان نیز کافی نیست.

سرپرست معاونت اداری مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال جاری برنامه دیگری در این زمینه داریم، مذاکراتی با بانک مسکن و بانک مرکزی داشته ایم و درصدد افزایش این وام هستیم، ولی هنوز میزان آن مشخص نیست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج