معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امورشوراهای شهرداری منطقه 6 با بیان اینکه شکل گیری و گسترش منطقه 6 شهرتهران با روی کارآمدن پهلوی اول آغاز شد، گفت: در این دوره لبه های جنوبی منطقه 6 با احداث مراکزی مثل دانشگاه تهران، بیمارستان امام، دانشگاه پلی تکنیک و پارک لاله شکل گرفته و به تدریج به سمت شمال شهر رشد کرد.

 به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 6، مجتبی کساییان با بیان اینکه این منطقه از سه جهت غرب، شرق و شمال با 3 بزرگراه اصلی تهران؛ چمران، مدرس و همت و از سمت جنوب به بزرگترین محور شرقی غربی شهر یعنی خیابان انقلاب محدود می شود، تصریح کرد: قلب تهران منطقه ای تاثیرگذار در پایتخت و کشور است و 27 درصد بیمارستان‌ها و 23 درصد مراکز علمی و وزارتخانه‌ها در منطقه 6 واقع شده است.

او با بیان اینکه منطقه 6 حدود 3.3 درصد از مساحت سطح شهر را شامل می شود گفت: از عمده ترین ویژگی کالبدی منطقه 6 می توان به موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهرتهران از یک سو و از سوی دیگر استقرار مهم ترین کاربری های اداری- خدماتی با مقیاس عملکرد فرامنطقه ای، شهری و ملی اشاره کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج