سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، آخرین وضعیت راه‌های اصلی کشور و محدودیت‌ ترافیکی نوروز را تا 14 فروردین‌ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، محدودیت‌های ترافیکی ایام نوروز 1396 از تاریخ 25 اسفند 95 لغایت 14 فروردین 96 اعلام شد.

آزاد راه کرج - قزوین

تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر شرق به غرب از ساعت 10 الی 24 تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت 0600 صبح الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ از مسیر غرب به شرق ممنوع می‌باشد.

محور ایذه - شهرکرد

۲۲-۱- تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

۲۲-۲- تردد کلیه اتوبوس های کاروان راهیان نور از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ تا پایان تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز - اندیمشک - خرم آباد- الیگودرز - اصفهان - شهرکرد بعنوان مسیر جایگزین تعیین می شود.

محور بجنورد - اسفراین

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محور فوق ممنوع می باشد.

محور جیرفت - بم - کرمان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

محور چالوس

۱-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.

۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 26 و ۹۵/۱۲/۲۷ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ همان روز الی ۰۶:۰۰ صبح روز بعد از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه می باشد.

۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه می باشد.

۱-۴- تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ های ۴، ۱۱، ۱۲، 13 و ۹۶/۱/۱۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز الی ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

محور زابل - زاهدان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین ۹۶/۰۱/۱۴ از محور فوق ممنوع می باشد.

محور شیروان - بجنورد- چمن بید - جنگل گلستان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محور فیروز کوه

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنین از ساعت 0800 روز پنجشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۱۰ الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه شنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۱۵ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد

محور قدیم ساوه - همدان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین 11 و 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ از محورهای فوق ممنوع می باشد.

محور قدیم قزوین - رشت

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۵/۱۲/۳۰ و نیز ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۹۶/۰۱/۱۴ از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

محور گچساران - بهبهان - رامهرمز

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محور گلوگاه - گرگان- جنگل گلستان- چمن بید

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محور هراز

۲-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.

۲-۲- تردد انواع کامیون و کامیونت از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۶/۰۱/۰۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۹۶/۰۱/۱۰ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۶/۰۱/۱۵ از تهران به آمل و بالعکس ممنوع می باشد.

۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ های ۴، ۵، ۱۲، 13 و ۹۶/۰۱/۱۴ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعدی از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد در تاریخ های مورد اشاره از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) ‌ بصورت یکطرفه خواهد بود.

محورهای اردبیل - آستارا، اردبیل - سرچم

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین 11 و 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای اردبیل - سراب، اردبیل - خلخال

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های 11 و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای اصفهان - بروجن - لردگان - ایذه، لردگان - یاسوج

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴، ۵، 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۸:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد.

محورهای بانه - سقز- سنندج و مریوان - سنندج

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای بندرعباس - سیرجان، انار - شهربابک

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های 27 و 28 و ۹۵/۱۲/۲۹ و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای پل دختر - اسلام آباد و پلدختر - اندیمشک

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، 27 و ۹۵/۱۲/۲۹ و همچنین تاریخ های 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای دیهوک - کرمان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۲۳:۰۰ الی ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های 4 و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای سلفچگان - قم، جاده قدیم کاشان - قم، آزادراه کاشان - قم، جاده قدیم تهران - قم

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های 4 و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای سیرجان - بافت، جیرفت - بندرعباس

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ مورخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای شیراز - نورآباد- گچساران، شیراز - کازرون - بوشهر

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴، ۱۱، 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد

محورهای مشهد - قوچان، مشهد - سبزوار، مشهد- تربت حیدریه

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های 12 و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای نائین - خور - طبس، نائین - جندق - دامغان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۲۳:۰۰ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز بعد در تاریخ های 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۵، 6 و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای یاسوج - اصفهان، یاسوج - بابا میدان، گچساران - باشت

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ همچنین تاریخ های 1 و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

محورهای یزد - طبس

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های 4 و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز 96 و به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی، تسهیل در عبور و مرور و ارتقای ضریب ایمنی از مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ الی ۹۶/۰۱/۱۴ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور به شرح زیر اجرا خواهد شد.

‌کلیات ۱- عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراهها و محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع می باشد. ۲- در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می گردد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می شود که مقررات یک طرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند. ۳- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ ۹۶/۰۱/۱۳ در کلیه محورهای برون شهری کشور ممنوع می باشد. ۴- تردد کامیون های حامل کود شیمیایی در ایام تعطیلات نوروز به جز تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، 29 و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین 12 و ۹۶/۰۱/۱۳ با رعایت مقررات و ضوابط در جاده های سراسر کشور به جز محورهای هراز و کندوان بلامانع می باشد.

محدودیت حمل و نقل محمولات ترافیکی

حمل و نقل محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ تا ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح تاریخ ۹۶/۰۱/۱۵ ممنوع می باشد.

برای تاریخ های ۶، ۷، 8 و ۹۶/۰۱/۰۹ صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می‌شود.

محدودیت خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی

ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد سوختی در داخل کشور از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۱ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ ممنوع می باشد، مضافا اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1396 صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل مذکور از ضوابط مندرج در ردیف 2 بند الف - کلیات (درصفحه یک) مستثنی می باشد.

اعمال محدودیت های پیش بینی نشده

در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه روسای قرارگاههای پلیس راه استان با هماهنگی پلیس راه ناجا و بصورت مقطعی و منطقه ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند. مراتب توسط پلیس راه ناجا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع داده می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج