معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با توجه به کاهش آلاینده های جوی نسبت به روز گذشته با شاخص 61 ، در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری افزود: کیفیت هوای شهر تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، با کاهش 6 عددی میزان غلظت میانگین آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، در حد سلامت بوده و بر روی عدد 61 قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: درهمین مدت میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن از 31 به 28 کاهش داشته است و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز بر روی عدد 40 ثابت مانده است .

رستگاری افزود: ایستگاه های پارک رز( منطقه 22 ) و مسعودیه (منطقه 15 ) هر 2 با شاخص 41 وشهرداری منطقه چهار با شاخص 45 سالم ترین نقاط جوی شهر تهران در این مدت بودند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های شاد آباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۸۳، تربیت مدرس (منطقه ۶) باشاخص 81 ، پیروزی (منطقه ۱۳) با شاخص 79 بیشترین میزان آلودگی جوی را طی 24 ساعت گذشته در سطح مناطق مختلف شهر تهران را داشتند.

بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 سالم ( زرد )(حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج