رئیس مرکز اورژانس کشور گفت: از ابتدای طرح نوروزی تا کنون 380 بازدید توسط تیم نظارتی اورژانس کشور از مراکز درمانی و پیش بیمارستانی به عمل آمده است.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر پیر حسین کولیوند اظهار داشت: تیم های نظارتی اورژانس در قالب 11گروه از 25 اسفندماه تا پایان فروردین برای نظارت بر مراکز درمانی و پیش بیمارستانی به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند.

وی از 300 بازدید نظارتی بر مراکز و پایگاه های اورژانس 115 و 80 بازدید نظارتی از بخش های اورژانس های بیمارستانی توسط بازرسان اورژانس خبر داد و گفت: نظارت بر شیوه عملکرد و اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی و نیروهای اورژانس در سراسر کشور، به طور مستمر ادامه دارد.

کولیوند عنوان کرد: این 11 گروه از اورژانس کشور تمامی پایگاه های جاده ای و کمپ های سلامت را از نظر حضور نیروهای انسانی تخصصی، دارو و تجهیزات، نحوه ارائه خدمات و رضایتمندی مردم مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

رئیس مرکز اورژانس کشور گفت: گروه های بازرسی اورژانس در حوزه بیمارستانی تمامی اورژانس های بیمارستانی، شبکه های بهداشت، درمانگاه ها، داروخانه های شبانه روزی، دندانپزشکی ها، آزمایشگاه ها و مراکز رادیولوژی و سی تی اسکن را مورد بازدید قرار می دهند.

وی تصریح کرد: تمامی ارزیابی ها به صورت آنلاین با فرم الکترونیکی به مرکز اورژانس کشور ارسال می شود و نحوه عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را به صورت آنلاین نظارت می کنیم.

کولیوند یادآور شد: در استان تهران نیز از تمامی اورژانس های بیمارستانی و مراکز درمانی و دندانپزشکی به منظور ارتقای ارائه خدمات به مردم و نظارت بر نحوه خدمات دهی ارزیابی و بازدید به عمل می آید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج