رییس سامانه بهداشت 190 وزارت بهداشت گفت: بیشترین شکایت از اصناف مربوط به اماکن مسکونی، اغذیه فروشی‌ها و ساندویچی و پیتزا و نانوایی بود و بیشترین اخبار و شکایات مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد با 14 درصد، شهید بهشتی با 12 درصد و ایران با 11 درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محراب آقازاده اظهار کرد: در طول مدت یک ماه گذشته با 6125 تماس مردمی با سامانه 190 وزارت بهداشت، 3200 کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف در کشور، کشف، جمع آوری و معدوم شد.

وی ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تاکنون به 95 درصد از اخبار و شکایات ثبتی در سامانه بهداشت 190 رسیدگی کرده‌اند و سایر اخبار و شکایات از طریق سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حال پیگیری است.

به گزارش «وبدا»، رییس سامانه بهداشت 190 وزارت بهداشت در پایان، میزان رضایتمندی مردم از نحوه رسیدگی به اخبار و شکایات مطرح شده با سامانه بهداشت 190 وزارت بهداشت را 97 درصد عنوان کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج