مدیرکل زندانهای استان تهران گفت: حال احسان مازندرانی خوب است.

محبی در گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار جامعه خبرگزاری موج، در مورد اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ایست قلبی احسان مازندرانی فعال فضای مجازی به دلیل اعتصاب غذا گفت: حال این متهم خوب است و خبری مبنی بر ایست قبلی گزارش نشده است. ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی از انتقال همسرش به علت افت فشار ناشی از اعتصاب غذا خبر داده و گفته: به گفته همبندان  حال عمومی احسان مازندرانی مساعد نیست. این متهم در سال ۸۸ به “اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباطات با بیگانگان” بازداشت شده بود و در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ هم بازداشت و مدتی را در زندان گذراند و در سال ۹۴ هم با حکم دادگاه وارد زندان شد.