رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابراز امیدواری کرد ۱۰۵ پروژه در سطح استان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  نعمت الله ترکی به بررسی روند واگذاری پروژه های دولتی استان تهران به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اقدامات لازم برای واگذاری ۱۰۵ پروژه در بخش های مختلف آب و فاضلاب شهری ، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی انجام شده است. وی با تاکید بر اینکه استان تهران ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری و مشارک بخش خصوصی در اجرای پروژه ها را دارد، عنوان کرد: مشخصات پروژه ها برای جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام و شرایط مناسب برای تسهیل فرایند واگذری پروژه ها به بخش خصوصی فراهم می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری ۱۰۵ پروژه موردنظر در سطح استان به بخش خصوصی واگذار شود.