در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد تعداد 28 پرونده اعضای هیات علمی این دانشگاه موفق به دریافت ارتقای رتبه علمی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دو جلسه متوالی هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه از مجموع 38 پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه علمی اعضای هیات علمی این دانشگاه، با ارتقای رتبه 28 پرونده موافقت شد که از این تعداد، 10 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری، 16 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و 2 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود.

همچنین با ارتقای رتبه 10 پرونده نیز به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج