رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه مکاتبه مربوط به نامگذاری معابری به نام شش تن از علما با هیات رییسه شورای شهر انجام شده است گفت: زمان بررسی این نام های پیشنهادی را هیات رییسه باید تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری موج، مجتبی شاکری در جریان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به تثبیت نام 354 محله شهر تهران در تعامل میان کمیته نامگذاری و شورایاری ها، گفت: نام این محله ها با رویکرد حفظ نام های قدیمی هر محله صورت گرفت و تنها برخی نام ها تغییر کرد که به صحن شورا خواهد آمد.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه معابر شش گانه نامزد نامگذاری به نام مرحوم هاشمی رفسنجانی و پنج تن از علمای دیگر صورت گرفته است، افزود: هر زمان هیات رییسه این موارد را در دستور کار صحن قرار دهد، درباره این نامگذاری ها تعیین تکلیف خواهد شد.

شاکری با اشاره به مصاحبه رییس جمهور درباره گشایش هایی که برای دولت در زمینه پرداخت بدهی بدهکاران بانکی ایجاد شده است، گفت: تقاضای ما این است که پرداخت انباشت بدهی 14 هزار میلیارد تومانی دولت ها از دوره آقای هاشمی تا روحانی به شهرداری تهران را نیز در دستور کار قرار دهند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران افزود: پرداخت این بدهی شاید بتواند حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده را که در سال آینده از شهرداری تهران سلب شده است، اندکی جبران کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج