سرپرست دفتر برنامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از فعالیت بیش از 92 هزار انجمن اولیا در مدارس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز نورعلی عباسپور در اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان با اشاره به شعار «پدر و مادر دانا، فرزندان توانا تربیت می‌کنند» در سالن کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، گفت: انجمن اولیا و مربیان، حوزه متنوعی است و این امر به نوعی مربوطه به تحول و تغییرات در ابزارها و  تکنولوژی است که به سرعت در حال تحول و تغییر هستند.

عباسپور افزود: اگر بخواهیم جامعه‌ای توانمند داشته باشیم، ضرورت دارد افرادی توانا پرورش دهیم تا بتوانند تصمیمات مناسب اتخاذ کنند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش خانواده اظهار کرد: اگر توانمندی اولیای دانش آموزان را نادیده بگیریم، آسیب های اجتماعی روز به روز افزایش خواهد یافت.

سرپرست دفتر بر نامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیا تصریح کرد: بیش از 92 هزار مدرسه دارای انجمن اولیاء هستند و حدود 800 هزار نفر در این انجمن‌ها، عضویت دارند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان در سالن کوثر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و با حضور اندیشمندان و فعالان حوزه انجمن اولیا و مربیان و با شعار «پدر و مادر دانا، فرزندان توانا تربیت می کنند» برگزار شد.

در این جشنواره از بین یک هزار اثر ارسالی به جشنواره، 5 اثر به عنوان آثار برگزیده و 20 اثر به عنوان آثار شایسته موردتقدیر قرار گرفتند. در این جشنواره ، 3 جایزه ویژه به کسانی که بیشترین آثار را به این جشنواره ارسال کرده بودند و 5 جایزه نیز به انتشارات فعال در زمینه نشر کتاب های انجمن اولیا و مربیان اهدا شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج